Audyt Energetyczny do programu Czyste Powietrze

Aleksander Sudoł CEB.COM.PL

Audyt Energetyczny AE

Audyt energetyczny określa zakres, wartości techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Istotą audytu energetycznego jest wskazanie ile energii będzie zaoszczędzone gdy wybierzemy określony wariant termomodernizacyjny oraz w jakim czasie poniesione nakłady inwestycyjne się zwrócą - parametr SPBT. Głównym i najczęstszym wybieranym zadaniem w audycie energetycznym budynków jest termomodernizacja przez ocieplenie przegród zewnętrznych budynku. Kluczową pracą termomodernizacyjną jest wymiana starego nieefektywnego kotła (kopciucha) o niskiej klasie energetycznej na nowoczesny kocioł spełniający wymagania programu Czyste Powietrze wraz z modernizacją instalacji grzewczej. Wszystkie prace termomodernizacyjne mają na celu ograniczenie kosztów użytkowania budynku poprzez zmniejszenie jego zapotrzebowania na energię cieplną.

Więcej o programie Czyste Powietrze

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej SCHE

Świadectwo energetyczne to dokument dla budynku już istniejącego (użytkowanego) certyfikujący jego tzw. klasę energetyczną (energooszczędność) oraz jak wpływa na środowisko ze względu na źródło ciepła jakie jest zastosowane. Sporządzający świadectwo energetyczne musi dokonać szczegółowych obliczeń uwzględniając następujące straty: straty ciepła przez wszystkie przegrody budowlane, straty ciepła na potrzeby wentylacji, zużycie energii na ogrzewanie budynku, zużycie energii na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, jeżeli występuje tzw. "klimatyzacja" to również zużycie energii na potrzeby instalacji chłodniczej, w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych zużycie energii na potrzeby instalacji oświetlenia oraz zyski ciepła od słońca i wewnętrzne zyski ciepła np. od ludzi i innych urządzeń.

Więcej o SCHE

Projektowana Charakterystyka Energetyczna PCHE

Projektowana charakterystyka energetyczna, jest dokumentem wymaganym do projektu nowo budowlanego, przebudowywanego lub rozbudowywanego. Wykonywany jest na potrzeby ustalenia minimalnych wartości technicznych wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy budowlane - tzw. wymagania techniczne np. WT 2017 lub WT 2021. Zawiera informacje o zaprojektowanych źródłach ciepła, ich sprawnościach oraz sprawnościach wszystkich projektowanych instalacjach, o współczynnikach przenikania ciepła wszystkich przegród budowlanych oraz spełnieniu wymagań minimalnego poziomu EP energii pierwotnej dla określonego typu budynku. Dodatkowo dokument powinien zawierać analizę ekologiczną i ekonomiczną alternatywnych źródeł ciepła.

Więcej o PCHE

Badania kamerą termowizyjną

W celu sprawdzenia wykonania prawidłowego docieplenia należy wykorzystać kamerę termowizyjną. Badanie kamerą termowizyjną wykorzystuje się do sprawdzenia ciągłości izolacji i wykrywaniu powstałych mostków cieplnych, można sprawdzić jakość osadzenia okien i drzwi, sprawdzić ciągłość izolacji rur centralnego ogrzewania, wykryć zatory w grzejnikach, odwzorować przebieg sieci C. O., C. W. U. i ogrzewania podłogowego oraz zlokalizować wycieki C. O. , C. W. U. i ogrzewania podłogowego.

Więcej o termografii